Logga för utskrift

Anhörigstödjare

Anhörigstödjaren är ett stöd för dig som anhörigvårdare.
     

Till anhörigstödjaren kan du vända dig med frågor och få råd, stöd samt information. Kontakten kan vara personlig och/eller ske via telefon.

Anhörigstödjaren erbjuder hembesök eller om du hellre vill,  går det bra att boka ett besök hos anhörigstödjaren.

Genom anhörigstödjaren kan du få kontakt med andra i liknande situation, vilket kan ge både glädje och samhörighet.

Anhörigstödjaren anordnar olika aktiviteter och föreläsningar. Tanken är att du som anhörig ska få tillfälle till en paus i ditt vårdarbete. En del av aktiviteterna är både för dig och din närstående. Ett särskilt programblad finns sammanställt för det närmaste halvåret.

Anhöriggrupper startar efter intresseanmälan, både dag- eller kvällstid. Vi håller både samtals- och aktivitetsgrupper som även kan kombineras med utbildning om så önskas.

Anhörigstödjarens roll är att vara ett stöd för dig som anhörigvårdare, oavsett dina frågor eller behov.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-11-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aldre/Stod-till-anhoriga/Anhorigstodjare/