Logga för utskrift

Till företagare och utförare

Stadsbild, genrebild för eget val i hemtjänsten

Eget val i hemtjänsten

Äldrenämnden införde 1 november 2008 ett valfrihetssystem inom hemtjänsten i Karlskrona kommun. Valfrihetssystemet har benämnts Eget val i hemtjänsten och syftar till att den enskilde brukaren ska ges möjlighet att välja utförare av de biståndsbedömda insatserna. Eget val i hemtjänsten omfattar de tre insatskategorierna Omvårdnad, Service samt Städ & tvätt.

Det är kommunen som bedömer den enskildes behov av hemtjänst och beviljar insatserna.  

Villkor och krav för godkännande

Lagen om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft 1 januari 2009. Denna nya lag reglerar vad som ska gälla för kommuner som vill överlåta valet av utförare av service och omvårdnadsinsatser till brukarna. De leverantörer som ansöker och uppfyller de av äldrenämnden fastställda kraven antas och kommunen tecknar avtal med dem. Brukarna erbjuds möjligheten att välja mellan de olika godkända privata företagen och kommunens egen regi.

Förteckning utförare

De utförare som kommunen tecknar avtal med presenteras i en förteckning. När avtal är tecknat ska uppgifter till förteckningen lämnas på en särskild blankett.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-05-18
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aldre/Hemtjanst/Till-foretagare-och-utforare/