Logga för utskrift

Program visar vägen för framtidens omsorg

Publicerad 1 april 2015 14:42 | Uppdaterad 1 april 2015 14:47
Vi lever längre, befolkningen ökar och framtidens äldre ställer nya krav, därför har ett framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona tagits fram. Framtidsprogrammet ska vara en vägledning för äldre och anhöriga, omsorgspersonal och politiker i kommunen.

Att erbjuda attraktiva boendemiljöer, göra tekniken lättare att hantera för äldre och att göra nyanställningar som är både är attraktiva för den anställde och anpassade efter de äldres behov är några utmaningar som kommunen står inför.

Fler väljer att bo kvar hemma vilket gör att trygghetsboenden och seniorboenden behöver utvecklas. Att underlätta för att seniorer i Karlskrona ska känna sig trygga i användandet av digital teknik blir en viktig del i det framtida arbetet.

Den digitala tekniken fortsätter att utvecklas och i framtiden finns ännu större möjligheter att använda sig av olika tekniska hjälpmedel i äldreomsorgen. Redan nu prövar äldreförvaltningen ny teknik, ett exempel är Nattro med kameratillsyn nattetid inom äldreomsorgen. Vissa tjänster kan göras med hjälp av modern teknik, men möten i verkliga livet är lika viktiga även i fortsättningen.

Läs hela framtidsprogrammet här, pdf, 2Mb

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-04-01
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aktuellt-fran-Stod--Omsorg/Program-visar-vagen-for-framtidens-omsorg-/