Logga för utskrift

Nya avgifter för 2011

Publicerad 22 december 2010 10:10 | Uppdaterad 22 december 2010 10:25
Avgifter för år 2011 avseende äldre- och handikappomsorg.

Matavgifter

Matdistribution 53 kr/portion
Mat, korttidsplats 107 kr/dygn
Mat, dagverksamhet 34 kr/dag
Matabonnemang, särskilt boende 3 242 kr/månad

Omvårdnadsavgifter

Maxavgiften nivå 1, 856:-/månad
Maxavgift nivå 2, 1 284:-/månad
Maxavgift nivå 3, 1 712:-/månad
Maxavgift korttidsplats, 56:-/dag
Maxavgift dagverksamhet, 56:-/dag

Övriga avgifter

Servicepaket 1, 106:-/månad
Servicepaket 2, 106:-/månad

Förbehållsbelopp 2011

Ensamstående under 65 år, 5 315:-
Ensamstående över 65 år, 4 832:-
Makar/Sammanboende under 65 år, 4 566:-
Makar/Sammanboende över 65 år, 4 083:-

Hyreshöjningar

Hyrorna kommer att höjas med 1,5 %. Hyreshöjningen gäller fr o m
2011-01-01.

Antaget av Äldrenämnden 2010-12-22

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-12-27
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aktuellt-fran-Stod--Omsorg/Nya-avgifter--for-2011/