Logga för utskrift

Funktionsstödsförvaltningen söker korttidsfamilj

Här kan du läsa mer om uppdraget och vem du ska kontakta för att bli korttidsfamilj.

Att vara korttidsfamilj är ett berikande uppdrag som ger dig och din familj mycket glädje och erfarenhet. Som korttidsfamilj erhåller ni en mindre ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning och vi erbjuder även handledning om behov finns.
Det här uppdraget gäller en flicka som är sju år med diagnos autismspektrumtillstånd. Flickan har behov av tydliga rutiner, förberedelse och ständig tillsyn. Flickan har en hög aktivitetsnivå, vill och behöver stimuleras genom olika aktiviteter.

Uppdraget omfattar ett dygn varannan helg.

För att bli korttidsfamilj behöver ni inte ha någon formell kompetens utan stor vikt läggs vid att ni har en trygg och stabil livssituation samt att ni har tid över för uppdraget.
Kunskap och erfarenhet av barn och ungdomar med särskilda behov är önskvärt.

För mer information och intresseanmälan kontakta
Annika Lundberg
Kurator
Funktionsstödsförvaltningen
Tfn 0455 – 30 44 57

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-10-10
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aktuellt-fran-Stod--Omsorg/Funktionsstodsforvaltningen-soker-korttidsfamilj/