Logga för utskrift

Brukarundersökning för personer med funktionsstöd

Publicerad 4 oktober 2016 08:06 | Uppdaterad 4 oktober 2016 08:30
Under vecka 41-43 genomförs en brukarundersökning där 90 personer med funktionsstöd ges möjlighet att svara på frågor om hur de upplever omsorgen.

​Undersökningen ska ge en bild av hur brukarna upplever kvaliteten på den omsorg de får. Den riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende, sysselsättning eller daglig verksamhet i enlighet Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Svarspersonerna är fördelade på tio utvalda enheter och ges möjlighet att svara på frågor inom tre kvalitetsområden; självbestämmande, trygghet och bemötande.

Resultat presenteras i januari

Undersökningen samordnas av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Resultaten på undersökningen presenteras i kommun- och landstingsdatabasen Kolada i januari 2017.

Läs mer om brukarundersökningen på SKL:s hemsida

Mer information
Linda Åberg Lindell, funktionsstödsförvaltningen
Telefon: 0455-30 42 97
This is an email address

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-10-04
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aktuellt-fran-Stod--Omsorg/Brukarundersokning-for-personer-med-funktionsstod/