Logga för utskrift

Årets kvalitetspristagare utsedda

Publicerad 16 december 2015 13:35 | Uppdaterad 16 december 2015 15:16
Trygg hemgång, Pantern våning 1 och Dagverksamheterna har fått äldrenämndens kvalitetspris 2015.

Det var en svår uppgift för juryn, som bestod av representanter från äldrenämnden och kommunala pensionärsrådet, att utse vinnare bland många nomineringar med hög kvalité.

Juryns motiveringar:

Trygg hemgång
"Likt en bro som förbinder sjukhuset med hemmet skapar framgångssagan Trygg hemgång en trygghet i en otrygg situation. Insatserna som Trygg hemgång utför ger den enskilde hög kvalité och underlättar för de medarbetare som senare tar över. Den äldres behov sätts alltid i första hand när flera viktiga kompetenser kompletterar varandra."

Pantern våning 1
"När den nya medarbetaren från det stängda omvårdnadsboendet Mogården kom till gruppen välkomnades denne med ett varmt mottagande. Med glädje och positiv attityd fick de den nya kollegan att känna sig välkommen och uppskattad för sina kunskaper och erfarenheter mitt i en svår situation."

Dagverksamheterna
"Med ett brinnande intresse för sitt arbete ger medarbetarna på dagverksamheterna gästerna en varm plats att mötas på. Gästerna uppmärksammas utifrån sin egen person när värme och respekt präglar verksamheten. Med vilja och engagemang visar medarbetarna en stor kompetens och ett ständigt pågående förbättringsarbete.

`Dagverksamhet har hjälpt mig så mycket, det är den bästa medicinen´
 - Gäst på dagverksamheterna."


Kvalitetspriset delas ut för att uppmärksamma arbetssätt som utgår från äldreförvaltningens värdegrunden och höjer kvalitén i äldreomsorgen.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-12-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aktuellt-fran-Stod--Omsorg/Arets-kvalitetspristagare-utsedda1/