Logga för utskrift

Anmälan till Språkbanken

Publicerad 15 september 2010 08:19 | Uppdaterad 15 september 2010 08:24
Språkbanken söker rysktalande och polsktalande personal som har erfarenhet av hemtjänst

Just nu finns det behov av att komplettera banken med personal som talar polska eller ryska och har erfarenhet av hemtjänst och Mobipen. Även ni som kan något annat språk, utöver svenska eller engelska, är välkomna med anmälan.

Lämna in din anmälan senast den 24 september 2010.

Äldreförvaltningen har en språkkompetensbank för anställda som har språk- och kulturkompetenser utöver de vanliga svenska och engelska. Det är frivilligt att anmäla sig till denna bank. Din anmälan kommer att hanteras inom löneadministrationen.

Syftet med språkbanken är att förmedla personal med rätt språk- och kulturkompetens när någon brukare talar annat språk än svenska. Personal som lånas ut genom språkbanken till en annan enhet medverkar enligt en överenskommelse i omsorgs- och omvårdnadsarbetet och/eller på arbetsplatsträffar. Språkbankspersonal ersätter inte tolkar.

För mer information om språkbanken kontakta Sirpa Hjelm, tfn 0455-30 38 55 eller med e-post This is an email address

Blankett. Anmälan till Språkbanken 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-09-15
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aktuellt-fran-Stod--Omsorg/Anmalan-till-Sprakbanken/