Logga för utskrift

Äldre nöjda med omsorgen

Publicerad 15 januari 2014 14:30 | Uppdaterad 15 januari 2014 14:40
Nöjda och trygga – äldre som bor i särskilt boende eller har hemtjänst i Karlskrona kommun ger höga betyg till personalen. Det visar Socialstyrelsens nationella brukarundersökning från 2013.

Hela 98 procent av personerna med hemtjänst tyckte att de fick ett bra bemötande från personalen. Även på särskilt boende var 93 procent av de äldre nöjda med bemötandet.

- Vi har väldigt duktig personal som ser varje individ och det är tack vare dem som vi får så höga omdömen, säger förvaltningschef Martin Olsson.

Men undersökningen pekar också ut flera utvecklingsområden som äldreförvaltningen nu väljer att arbeta vidare med. Bland annat vill de äldre få bättre möjligheter till inflytande och ha ett större utbud av aktiviteter.

- En överraskning var också att fler lider av ensamhet på särskilt boende än bland de som bor hemma och har hemtjänst. Trots att man får mer omsorg och har fler människor runt omkring sig upplever man sig alltså som mer ensam på särskilt boende. Det vill vi förstås se om vi kan ändra på, säger Martin Olsson.

Enkäten skickades ut till alla som får hemtjänst eller bor i särskilt boende i Karlskrona kommun.  Svarsfrekvensen ligger på mellan 60 och 80 procent för de äldre med hemtjänst, och på mellan 40 och 60 procent för de äldre i särskilt boende.

Läs mer om svarsresultaten från personer med hemtjänst här.
Läs mer om svarsresultaten från personer i särskilt boende här.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-01-15
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aktuellt-fran-Stod--Omsorg/Aldre-nojda-med-omsorgen/