Logga för utskrift

Nyanslutningar

Information om anslutning till kommunal vattenförsörjning och kommunalt avlopp.

Anslutning till kommunal vattenförsörjning är frivillig. Fastigheter som vill behålla egen vattentäkt får göra detta. Däremot är det inte tillåtet att inom samma installation ha både kommunalt vatten och vatten från egen täkt.

Samtliga fastigheter är skyldiga att ansluta till kommunalt avlopp om man släpper ut avloppsvatten från bad, disk, tvätt eller WC till mark, vatten eller tank. Detta för att skydda grundvattnet. Enligt beslut från tekniska nämden är sådana fastigheter avgiftsskyldiga inom kommunens VA-verksamhetsområde.


Vill du veta mer om vad som gäller vid nyanslutning alternativt VA-sanering  finns information i dokumentet "VA-anslutning" här till höger.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-10-05
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Vatten--avlopp/Kundservice/Nyanslutningar/