Logga för utskrift

Avläsning av VA-mätare

Information om vattenmätare och vad som gäller för byte av mätare.


Hos varje abonnent finns en vattenmätare som registrerar fastighetens vattenförbrukning.

Kommunen äger vattenmätaren, men det är fastighetsägaren som ska underhålla installationen.
Man ska t ex kunna byta vattenmätaren utan att ledningarna går sönder eller att ventilerna måste bytas.

Fastighetsägaren får själv betala eventuella reparationer som blir nödvändiga på grund av ett bristande underhåll.

 

Vem läser av min vattenmätare?
Om du har en analog mätare av äldre modell så läser du själv av den och rapporterar in mätarställningen till oss.

Om du har en ny modern vattenmätare så fjärravläser kommunen din vattenmätare. Du behöver inte göra någonting själv.

Oavsett vilken modell du har är det bra att ha lite kontroll på mätaren. Även en liten läcka eller droppande kran kan orsaka stor vattenförbrukning.


Varför måste min vattenmätare bytas?

Det finns bestämmelser som säger att vattenmätare måste bytas ut med jämna mellanrum. Detta beror på att vattenmätaren slits. Vid slitage minskar vattenmätarens noggrannhet som du som abonnenten har rätt att kräva. Det kan innebära att du kan få en felaktig faktura.

För att kunna byta vattenmätare måste personal från VA-avdelningen beredas tillträde till fastigheten. Som abonnent får du därför ett meddelande om det planerade bytet av vattenmätare.

Vi uppskattar om du så fort som möjligt efter att har fått ett sådant meddelande tar kontakt med oss för att bestämma en lämplig tidpunkt för arbetets utförande.

Att tänka på före mätarbyte:
• Kontrollera att ventil före och efter mätare stänger och öppnar fullständigt.

• Kontrollera att rören som belastas vid mätarbytet är hela och inte rostiga.

 
Vattenläckage?

Med hjälp av vattenmätaren kan du som fastighetsägare själv relativt enkelt kontrollera om fastighetens vattenledningssystem verkligen håller tätt. Det kan vara lönsamt att då och då göra kontrollen.

Exempelvis kan en droppande kran medföra en ungefärlig förbrukning på ca 15 kubikmeter varje år och en toalett "som bara rinner lite grann" kan medföra en årsförbrukning på ca 700 kubikmeter vatten.

Gör så här:
Stäng alla kranar och titta om mätarens kugghjul (äldre modell) snurrar, alternativt om mätarens flödesindikator (nyare modell) rör på sig. Om det snurrar eller rör på sig finns det en läcka i huset. Kontrollera i så fall kranar, toalettstolar, varmvattenberedare och annan vattenansluten utrustning. Kontakta därefter en rörledningsfirma för att åtgärda problemet.

 

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-08-21
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Vatten--avlopp/Kundservice/Avlasning-av-VA-matare/