Logga för utskrift

Kontakta oss

Information om öppettider, kontaktpersoner, studiebesök med mera.

VA-kontoret

Besöksadress: Karlskrona Vattenverk, Riksvägen 48, Lyckeby
Postadress: Tekniska förvaltningen, 371 83 Karlskrona
E-post: This is an email address

Öppettider
Klockan 07.30-16.00, lunch 12.00-13.00

 

Ekonomi och abonnentteknik (f.d. debiteringsavdelningen VA)

Ekonomi och abonnentteknik hjälper dig som kund med frågor angående fakturor, flyttningsanmälan, taxor, byte av vattenmätare med mera.

Telefon Ekonomi och abonnentteknik: 0455-30 32 00
Telefontid: 09.30-12.00 samt 13.00-14.30
Telefontid dag före helgdag: 09.30-12.00

E-post: This is an email address

 

Laboratorium

Besöksadress: Riksvägen 48, Lyckeby
Telefon: 0455-30 33 18

Provmottagning måndagar och tisdagar klockan 08.00-12.00 eller efter överenskommelse.
Utlämning av provflaskor, vardagar klockan 08.00-12.00 samt 13.00-15.00.

 

Studiebesök

Intresserade är välkomna till våra vattenverk och reningsverk på studiebesök. Ta kontakt med någon av nedanstående personer för mer information.

Richard Andersson, telefon 0455-30 33 08,
e-post: This is an email address

Eva Steiner, telefon 0455-30 33 19,
e-post: This is an email address

 

Kontaktpresoner

Namn Arbetsområde

Ola Gren
VA-chef
0455-30 32 95

 

* Verksamhetsansvarig för Vatten- och avloppsavdelningen

Kenneth Johansson
Vattenstrateg,
ställföreträdande VA-chef
0455-30 32 96

 

* Vattenstrategiska frågor
* Dagvatten
* Regional vattenförsörjning

 

Joakim Nilsson
Kvalitetschef
0455-30 33 05

* Verksamhetsansvarig stab och laboratorium
* Miljöfrågor och miljötillstånd
* Kvalitetsfrågor

 

Jakob Johansson
Miljöingenjör
0455-30 50 47

* Processteknik, avlopp
* Miljö- och årsrapporter
* Miljöredovisning

 

Eva Steiner
Biolog
0455-30 33 19

* Miljösamordnare
* Miljö- och årsrapporter        
* Studiebesök
* Hemsida
* Lyckebyån
* Vattenskyddsområden

 

Åke Petersson
Ingenjör
0455-30 32 88

* Skyddsrum
* Råvatten
* Vattenskyddsområden
* Johannishusåsen
* Civilförsvar

 

Helena Olsson
Chef för Ekonomi och abonnentteknik
0455-30 43 36

* Verksamhetsansvarig - ekonomi
* Debitering
* Kundtjänst

 

Peter Håkansson
Rörnätschef
0455-30 32 98

* Verksamhetsansvarig - rörnät
* VA-utbyggnad
* Anslutningar
* Anläggningsavgifter

 

Kristina Berlin
VA-ingenjör
0455-30 32 97

 

* VA-utredningar
* Dagvatten 
* Ledningskartor
* Utsättning/visning av servisledningar

Ramus Appelkvist
VA-ingenjör
0455-30 32 70

* Ledningskartor
* Utsättning/visning av servisledningar
* Vattenläckor

 

Darko Divis
VA-ingenjör
0455-30 33 69

* Ledningskartor
* Utsättning/visning av servisledningar
* Projektering
* Anslutningar
* Anläggningsavgifter

 

Therese Löfgren
VA-ingenjör
0455-30 21 12

 

* Ledningskartor
* Projektering
* Anslutningar
Johan Georgsson
Abonnenttekniker
0455-30 33 80

* Abonnentfrågor
* Fettavskiljare
* Sprinkler
* Vattenmätare
* Vattenkiosker
* LTA-installationer
* Byggvattenskåp

 

Driftchef
Ja-Olof Andersson
0455-30 33 20

* Verksamhetsansvarig - verk
* Studiebesök

 

 

Richard Andersson
Driftingenjör
0455-30 33 08

* Ansvarig för Karlskrona vattenverk
* Studiebesök


 

Stefan Lundin (vikarie)
Driftingenjör
0709 - 30 33 53


 

* Ansvarig för bl. a. Koholmens reningsverk
* Studiebesök


 

Roger L. Svensson
Driftingenjör
0455-30 33 10

* Ansvarig för mindre vatten- och reningsverk
* Studiebesök

 

Laboratoriet
0455-30 33 18

* Rådgivning
* Brunnsfrågor
* Vattenanalyser

 

Anders Adolfsson
Kvalitetsingenjör
0455-30 33 16

* se ovan

 

Maria Andersson
Mikrobiolog
0455-30 33 17

 

* se ovan

  

 

 
 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2018-01-04
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Vatten--avlopp/Kundservice-Information/