Logga för utskrift

Vattenverk

Här hittar du information om Karlskrona kommuns olika vattenverk, Lyckeby källa samt hårdhet och pH-värde på dricksvattnet.

Karlskrona kommuns innevånare förses med dricksvatten som kommer från nio olika vattenverk. Totalt produceras knappt fem miljoner kubikmeter
(5 000 000 000 liter) dricksvatten per år.

Vattenkvalitet

Det är Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet. Kraven regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.

För att kunna följa gällande krav, görs regelbundna provtagningar på vattnets kvalitet vid våra vattentäkter och vattenverk, i ledningsnätet och ute hos konsument.

Läs mer om vattnets hårdhet

Läs mer om vattnets pH-värde

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-08-17
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Vatten--avlopp/Dricksvatten/Kommunalt-vatten/