Logga för utskrift

Egen brunn

Information till dig som har egen brunn, egen vattenförsörjning.

 
Vattenpump

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Har du en egen brunn med bra vatten, är det en ovärderlig tillgång.

Sedan den 1 januari 2014 har Livsmedelsverket informationsansvaret för enskilda dricksvattenanläggningar.
På Livsmedelsverkets webbplats kan du hitta mycket bra information om egen dricksvattenförsörjning.

 

Faktorer som kan påverka vattnets kvalitet

Brunnens utformning och den omgivande miljön påverkar vattnet. En brunn ska vara placerad så att den är skyddad från föroreningar. Föroreningskällor kan vara till exempel avloppsbrunnar, avloppsledningar, gödselupplag, åkermark, betesmark och vägdiken.

En otät brunn kan ofta föra med sig föroreningar. Föroreningar som når brunnen kan orsaka till exempel mag- och tarmsjukdomar.

Andra problem kan vara mer naturliga som höga halter av järn, mangan, fluorid och radon samt lågt pH och hårt vatten.
Inträngande saltvatten kan vara ett annat problem.

Järn kan medföra utfällningar, missfärgning och smak.

Om ditt vattenprov visar på förekomst av bakterier bör du kontakta laboratoriepersonal för vidare instruktioner.

Här vid sidan finns några lästips för dig med egen brunn.

 

Har du hårt vatten eller lågt pH?

Hårt vatten minskar tvättmedlens tvättförmåga, vilket innebär att man måste dosera mera för att få tvätten ren. Ett hårt vatten ger också kalkutfällningar, "pannsten", i värmepannor och andra maskiner där vattnet värms upp.

Ett lågt pH-värde (surt vatten) medför risk att vattnet fräter på ledningar, varmvattenberedare och annan metall.

 

Kontrollera vattenkvaliteten

Vattnet i en brunn kan förändras över tiden. Därför bör du regelbundet, förslagsvis vart tredje år, kontrollera vattenkvaliteten.

Om du ska köpa nytt hus, bör du analysera dricksvattnet före köpet.

Här till höger finns länkar till några laboratorier som kan hjälpa dig att analysera ditt vatten.


 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-12-19
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Vatten--avlopp/Dricksvatten/Egen-brunn/