Logga för utskrift

Dricksvatten

I Karlskrona kommun finns kommunala vattenverk som försörjer innevånarna med vatten. De som inte har möjlighet att koppla in sig på det kommunala VA-nätet, får själva eller tillsammans med grannar anordna enskilt vatten (egen brunn).

Vattenkran

Du kan läsa mer om de olika vattenverken som finns i kommunen genom att klicka på rubriken vattenverk till vänster.

Har du brunt vatten?
Är ditt kranvatten brunt ibland? Det kan bero på flera saker:

- att mycket vatten används samtidigt i ett område. Då kan beläggningar i ledningarna lossna.

- att vattnets kemi har förändrats antingen i samband med en ombyggnad av ett vattenverk eller att dricksvattnet kommer från ett annat vattenverk än tidigare. Vid förändrad vattenkemi kan bland annat järn lossna från ledningarna och orsaka brunt vatten.

-att vattnets temperatur varierar. Lösligheten för olika ämnen kan påverkas av olika temperaturer och därför tillfälligt orsaka brunt vatten.

Det är inte farligt med brunt vatten utan ser bara otrevligt ut. Missfärgningen försvinner oftast om du låter vattnet spola en stund.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-11-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Vatten--avlopp/Dricksvatten/