Logga för utskrift

Källaröversvämningar

Information om hur man går tillväga vid en källaröversvämning.


Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och mycket extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller från VA-avdelningen uppväger aldrig de olägenheter och skador man drabbas av.

VA-avdelningen lägger ner mycket arbete på att successivt förbättra avloppsnätet. Det går dock aldrig att helt eliminera riskerna för källaröversvämning.

Till höger kan du klicka fram en informationsbroschyr. Den tar upp de vanligaste orsakerna till källaröversvämning och vilka förebyggande åtgärder man kan sätta in för att öka skyddet mot översvämning. Råd ges också till den som blivit drabbad om hur man bör agera vid en översvämning.

I slutet av häftet finns en ordlista med förklaringar av använda fackuttryck.

 

 

 

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-08-17
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Vatten--avlopp/Avlopp/Kallaroversvamningar/