Logga för utskrift

Inga avfallskvarnar i Karlskrona kommun

Karlskrona kommun tar generellt avstånd från användning av avfallskvarnar. Anledningen till detta är en ökad risk för sedimentering i ledningarna med avloppsstopp som följd.

Det finns risk för ökat antal råttor i ledningssystemen och ökad mängd rens vid reningsverken. Dessutom kan man inte tillgodogöra sig nyttan av ökad organisk mängd till reningsverken, då nuvarande process inte innefattar rötkammare. Processen på Koholmens avloppsreningsverk är inte anpassad för rötning av slam. Att bygga om processen och att bygga en rötkammare skulle kosta minst 15 miljoner kronor.

Installation av avfallskvarnar är enligt ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av Karlskrona kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning) punkt 9 tillståndspliktigt och årsavgiften enligt 2017 års taxa är 2 977 kronor inklusive moms.

Tillstånd skall sökas hos:

Drift- och serviceförvaltningen
VA-avdelningen
371 83 Karlskrona

Här kan du läsa hela ABVA, pdf 105 kB

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-08-17
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Vatten--avlopp/Avlopp/Inga-avfallskvarnar-i-Karlskrona-kommun/