Logga för utskrift

Fett i avloppet

Fett i avloppet kan skapa stora problem. Det kan orsaka stopp i ledningar och orsaka bildning av gasen svavelväte. Här får du tips och råd om hur du kan minska mängden fett i avloppsledningssystemet.

Fett i avloppet orsakar problem!

Stopp i avloppet
Fettrester från stekpannor, såskastruller och frityrpannor hamnar i avloppet när vi diskar. När det varma diskvattnet kallnar så stelnar fettet och fastnar på väggarna i avloppsledningarna. Efter ett tag kan det bli helt stopp i avloppet och i olyckliga fall leda till översvämning av källare eller till att smutsigt avloppsvatten rinner ut i ett närliggande vattendrag.

Fett i ledningsrör
Avloppsrör med fett

Korrosion
Fettet ger avlagringar i avloppsledningarna och kan tillsammans med vattnet bilda giftig svavelsyra. Svavelsyran i sin tur orsakar korrosionsskador i ledningsnätet vilket vi vill undvika.

Vattenrening
Med höga halter av fett i avloppsvattnet är det svårare att rena vattnet i reningsverken.

Vad kan jag göra?
Om du har lite fett i en stekpanna kan du först torka ur pannan med papper och därefter diska den. Pappret lägger du i det brännbara kärlet eller i komposten.

Har du mycket fett är det bättre att hälla det i en plastflaska eller annan behållare med tätslutande kork och sedan lägga det i det brännbara kärlet.
Fundera på om du kan använda tvålprodukter utan olja när du badar och tvättar dig.
Har du en verksamhet med livsmedelshantering ska du installera en fettavskiljare.

Mer om fettavskiljare kan du läsa i dokumentet till höger.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-08-17
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Vatten--avlopp/Avlopp/Fett-i-avloppet/