Logga för utskrift

Enskilt avlopp

Information till dig som har enskilt avlopp.

I Karlskrona har ungefär 20 procent av kommunens invånare eget avlopp.

Det finns olika alternativ att välja på för den som ska installera enskilt avlopp. Vanligast är att anlägga en infiltrationsbädd efter slamavskiljare.
På platser där risken för negativ påverkan på miljön är stor, krävs någon typ av avloppsanläggning som är bättre på att rena avloppsvattnet från fosfor.
För installation av avlopp krävs tillstånd från kommunen.

Information om vad som gäller vid ansökan, anläggning, inspektion och taxa finns i rubrikerna vid sidan.

För avloppsanordning till vilken det ska anslutas WC samt bad, disk och tvättvatten (BDT) gäller tillståndsplikt i hela kommunen.
För avloppsanordning till vilken det enbart ska anslutas bad, disk och tvättvatten (BDT) gäller tillståndsplikt öster och söder om E 22. I övrigt gäller anmälningsplikt.

För installation av mulltoalett/urinavskiljande toalett och förbränningstoalett gäller tillståndsplikt.

Ansökan om prövning av tillstånd/anmälan görs hos miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Ansökan/anmälan kan göras via e-tjänst, se länk ansökan och anmälan om enskilt avlopp .

Kommunen har också ansvar för tillsyn av enskilda avlopp och kontrollerar varje år ett par hundra stycken.

Du hittar blanketter och informationsblad till höger. Där finns även en länk till utförandeintyg för enskilt avlopp.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-05-15
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Vatten--avlopp/Avlopp/Enskilt-avlopp/