Logga för utskrift

Avlopp

I Karlskrona kommun finns 9 kommunala avloppsreningsverk som renar avloppsvattnet från tätorter.

Spillvatten (avloppsvatten)

Spillvatten kommer framför allt från hushåll men kan också komma från industri, biltvättar och andra verksamheter.

Spillvatten från hushåll består av toalettvatten samt vatten från bad, disk och tvätt. Spillvattnet tas om hand i våra reningsverk där det behandlas och renas innan det släpps ut i naturen.
Bor du i en fastighet som ligger utanför det kommunala spillvattennätet behöver avloppsfrågan lösas genom enskilda lösningar. Läs mer om detta under rubriken "Enskilt avlopp".

Världstoalettdagen 19 november

Världstoalettdagen den 19 november 2017

I många delar av världen saknas tillgång till toaletter. Varje dag dör 1800 barn i världen av sjukdomar orsakade av brist på sanitet och hygien.

I Sverige har vi tillgång till toaletter och rent vatten, men vi slarvar och behandlar avloppen som sopnedkast. Detta kan förstöra reningen av avloppsvattnet. Därför uppmärksammas Världstoalettdagen även här.


Visste du att nedspolat hushållspapper kan orsaka problem?
Läs mer på Svenskt vattens webbplats.

På Svenskt Vattens webbplats finns mer information om världstoalettdagen.

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-11-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Vatten--avlopp/Avlopp/