Logga för utskrift

VA-ingenjör

Arbetsuppgifter
VA-ingenjörerna arbetar i nära samarbete med rörläggarna. De planerar var nya ledningar ska läggas och skapar ritningar som rörläggarna kan följa när de lägger ledningarna. När ledningarna är lagda mäter de in ledningarna och lägger in dem i ett ledningsregister. Om någon ska gräva där ledningarna ligger är det VA-ingenjören som märker ut var de ligger. De planerar för olika underhållsåtgärder som ska göras på ledningsnätet.

Utbildning
Våra VA-ingenjörer har bland annat läst till civilingenjör, högskoleingenjör och VA-projektör.

 

 

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-08-21
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Vatten--avlopp/Att-jobba-med-vatten-och-avlopp/VA-ingenjor/