Logga för utskrift

Underhållstekniker

Arbetsuppgifter
Våra underhållstekniker arbetar med underhåll och renovering av pumpar och annan maskinell utrustning på vatten- och avloppsreningsverken, i pumpstationer och tryckstegringar, vid råvattenbrunnar samt av mindre ”villa-pumpstationer”. De medverkar också vid nyinstallationer av pumpar och annan utrustning. Underhållsteknikerna har även beredskap på vatten- och avloppsreningsveken (se även rubriken Drifttekniker).

Utbildning
För att bli underhållstekniker kan du antingen läsa på gymnasienivå med inriktning mot drift- och underhållsteknik, eller läsa någon utbildning på yrkeshögskola.

 

 

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-08-21
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Vatten--avlopp/Att-jobba-med-vatten-och-avlopp/Underhallstekniker/