Logga för utskrift

Miljöingenjör

Arbetsuppgifter
På VA-avdelningen i Karlskrona kommun arbetar miljöingenjören med frågor som har med avloppsvattenhanteringen att göra. Att följa reningsresultaten i avloppsreningsverken, sammanställa dessa och rapportera till myndigheter ingår i arbetsuppgifterna. Processtöd, optimering och utredningar ingår också i arbetsuppgifterna. Vidare arbetar miljöingenjören med uppströmsarbete vilket innebär att försöka förbättra kvaliteten på avloppsvattnet som kommer in till reningsverken.

Utbildning
För att arbeta som miljöingenjör behöver du ha läst till högskole- eller civilingenjör med inriktning miljö-, kemi- eller bioteknik.

 

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-08-21
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Vatten--avlopp/Att-jobba-med-vatten-och-avlopp/Miljoingenjor/