Logga för utskrift

Laboratorieingenjör

Arbetsuppgifter
På laboratoriet arbetar även laboratorieingenjörer. Dessa arbetar med kemiska analyser av dricksvatten för att se så att det inte innehåller oönskade kemiska ämnen. Laboratorieingenjörerna analyserar också avloppsvatten för att se hur mycket föroreningar som kommer in till avloppsreningsverken och hur mycket föroreningar som släpps ut därifrån.

Utbildning
Våra laboratorieingenjörer har bland annat läst till kemister och högskoleingenjörer i kemi.

 

 

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-08-21
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Vatten--avlopp/Att-jobba-med-vatten-och-avlopp/Laboratorieingenjor/