Logga för utskrift

Drifttekniker

Arbetsuppgifter
Våra drifttekniker arbetar med drift och underhåll på vatten- och avloppsreningsverken i kommunen. De följer dagligen processerna i verken, bland annat genom övervakningssystem. Data journalförs dels digitalt och dels manuellt av driftteknikerna. Driftteknikerna har också beredskap (”jour”) eftersom vatten- och avloppsreningsverken måste fungera dygnet runt årets alla dagar.

Utbildning
För att bli drifttekniker kan du antingen läsa på gymnasienivå med inriktning mot drift- och underhållsteknik, eller läsa någon utbildning på yrkeshögskola.

  

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-08-21
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Vatten--avlopp/Att-jobba-med-vatten-och-avlopp/Drifttekniker/