Logga för utskrift

Biolog

Arbetsuppgifter
På VA-avdelningen i Karlskrona kommun arbetar biologen med frågor som handlar både om vatten och om avlopp. En hel del av arbetet innefattar sammanställningar av olika resultat i rapporter samt utredningsarbeten.

Att arbeta fram skydd med föreskrifter för dricksvattentäkter har blivit en allt viktigare arbetsuppgift de senaste åren. En annan viktig del i biologens arbete är att informera om verksamheten. Detta görs till exempel via hemsida, med fakturautskick till kunder, på studiebesök och på föreläsningar.

Utbildning
För att arbeta som biolog behöver du ha läst till biolog eller motsvarande på högskola eller universitet gärna med inriktning på miljö och ekologi.

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-08-21
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Vatten--avlopp/Att-jobba-med-vatten-och-avlopp/Biolog/