Logga för utskrift

Utveckling Verkö

Verkö är under utveckling på flera sätt. Karlskrona kombiterminal är igång och godstrafiken kan rulla på Verköbanan. Industriområdena växer och efterfrågan på ytor för logistik- och hamnändamål ökar.

Godstågen på Verköbanan

Ungefärliga tider för tågpassage över Österleden:

Tisdag – lördag ca 9.55 och ca 15.50.
Tåg kommer att passera även på andra tider.

Tågen kan vara flera hundra meter långa och bommarna går ned under ca 3 minuter medan tågen passerar. De som kör söderifrån varnas av blinkande lampor, medan de som kommer norrifrån får information via två digitala informationstavlor i Vedebyrondellen. Med hjälp av dessa kan man själv välja om man vill vänta eller ta vägen mot centrum via Backabo.

Omlastning av godståg på Verköbanan

Karlskrona kombiterminals funktion är att lasta om gods som finns i containers, växelflak, semitrailers eller hela lastbilar mellan järnvägsvagnar, fartyg och lastbilar.

Karlskrona hamn på Verkö tillsammans med Verköbanan är en viktig del av den nya transportkorriden Baltic Link, som förbinder Skandinavien med Öst- och Centraleuropa, Adriatiska havet, Suezkanalen och Sydostasien. Ju kortare transportvägar, desto miljövänligare och kostnadseffektivare frakt.

Möjligheternas hamn

Antalet passagerare och antalet fraktenheter med Stena Line i Karlskrona hamn på Verkö ökar kontinuerligt. Med en upprustad och elektrifierad järnväg genom Verköbanan finns nu bättre möljigheter att transportera gods både snabbare och miljövänligare.

Flygbild över Karlskrona hamn på Verkö 

Karlskrona hamn har redan i dag en strategisk placering i Östersjön och är närmaste vägen till Gdynia/Gdansk i Polen, Kaliningrad i Ryssland, Klaipeda i Litauen sam Liepaja i Lettland. Genom långsiktiga satsningar som EU-projektet Motorways of the Sea är Karlskrona hamn en del i transportkorridoren Baltic-Link. Baltic-Link förenar Skandinavien med Öst- och Centraleuropa och via Medelhavet, Nordafrika och Sydostasien. Nya transportvägar med en ökande andel av godsflödet på järnväg och där transporttiderna kortas ger både miljövänligare och kostnadseffektivare frakt.

Broschyr Karlskrona hamn, pdf 1 MB

Kartillustration över transportkorridoren Baltic-Link

Nya logistik- och hamnytor vid Karlskrona hamn

Karlskrona hamn har ett strategiskt läge i Östersjön och dess betydelse förväntas öka. Samtidigt expanderar flera av verksamheterna på Verkö och efterfrågan på markytor har aldrig varit så stor som den är nu. Karlskrona kommun söker därför tillstånd enligt miljöbalken för utfyllnad av vikarna Långalisaviken och Solviken i Verköområdets sydöstra del. Syftet är att möta behoven av utökade ytor för hamn-, logistik och industriändamål.

Du kan läsa ansökan här.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-01-18
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Stadsbyggnadsprojekt/Utveckling-Verko/