Logga för utskrift

Om projektet

Statyn av Karl XI

Nu kommer du som karlskronabo eller besökare att komma närmare Karl XI – statyn. Under våren 2017 byggs platsen runt statyn om med sittvänliga trappsteg och kanter av granit. Det byggs också en rullvänlig ramp upp till kungen.

Grönytan kring statyn kommer att tas bort och ny grönska kommer istället att ordnas på andra platser på Stortorget. Platsen runt Karl XI -statyn blir en träffpunkt där människor kan mötas och umgås eller där besökare kan ställa sig och ta fotografier över Stortorget.

Gröna ytor på torget

Nya träd kommer att planteras längs med Fredrikskyrkan långsidor. Träden kommer att sättas intill de nya parkeringsplatserna som blir här och kommer till viss del att skymma bilarna som står här.

Robinia, Gleditsia och Kärrek. Det är trädslagen som är tänkta att leva och
växa på Stortorget i framtiden. Trädslagen som föreslås har både frisk sommargrönska, fin höstfärg och vackra avlövade kronor på vintern. De passar bra i skärgårdslandskapet och kommer att trivas här.

Träd kommer också att planteras längs med torgets södra del för att ge den delen av torget en tydligare kant.

Parkeringsplatser

Stortorgets parkering flyttas till torgets östra delar runt Fredrikskyrkans två långsidor. Runt de nya parkeringarna kommer träd att planteras. Dessa bildar trädrader som delvis döljer parkeringarna och ger dem skugga. Parkeringen flyttas för att lyfta fram byggnaderna kring Stortorget och skapa en trevligare miljö för dem som går och befinner sig på torget. Mindre bilar ger fler mötesplatser för gående och därför är målet att så stor del som möjligt av torget ska vara bilfri.

Parkeringsplatsen utanför Rådhuset och Trefaldighetskyrkan försvinner och antalet parkeringsplatser kommer att vara cirka 100 stycken.

Det kommer också att finnas kantstensparkering längs torgets södra sida.

När Stortorget är färdigbyggt kommer inte fordonstrafik att kunna köra tvärs över torget. Vid evenemang kommer däremot delar av torgytan att kunna användas som temporär parkering.

Sitt- och mötesplatser

Stortorget kommer vara en plats full av sitt- och mötesplatser. Här kan du slå dig ner längs med väggen på Solgatan, runt statyn av Karl XI eller på någon av uteserveringarna för att umgås eller för att möta nya människor.

Solgatan på Stortorgets nordöstra del kommer att utvecklas med fler bänkar. Solgatan får fler sittplatser då parkeringsplatserna mellan Norra Smedjegatan och Klaipedaplatsen försvinner.

I Ristorgsbacken finns en vattentrappa med olika platser att sitta på. Likaså runt statyn mitt på torget, som också blir en helt ny plats för turister och Karlskronabor att hänga på. Trapporna på båda dessa ställen gör det enkelt att snabbt slå sig för att prata med en vän eller bara koppla av en stund.

Uteserveringar kommer fortsätta finnas längs torgets norra och östra sidor.

Ramen runt Stortorget

Stortorget kommer att omges av en bred ram i slät granit. Ramen blir som en upphöjd platå där barn kan leka genom att hoppa upp och ner eller där besökare kan
strosa omkring.

Kväll- och nattetid kommer lampor att riktas mot ramen som lyser upp den i mörkret. Ramen kommer att hålla fordon utanför torget. Den stora torgytan tillsammans med den omgivande ramen ger en ny känsla av torget som ett rum och skapar en starkare enhetlighet. Ramen gör det enklare att peka ut var torget börjar och slutar. Utanför ramen placeras torgets övriga funktioner som biltrafik, sittplatser och parkering.

På ett antal platser runt torget kommer det att läggas klaffar i granit som gör det möjligt för fordon att köra in på torget vid till exempel torghandel och marknader samt vid temporär parkering på torget. Klaffarna kommer skapa tillgänglighet för till exempel rullatorer, rullstolar och barnvagnar. Den släta ramen gör det bekvämt och enkelt att flytta sig runt på torget. Ramen kommer att byggas i granit.

Torghandel

Torghandeln på Stortorget kommer att få större utrymme. Torghandeln kommer att samlas på torgets norra del innanför ramen. Lövmarknaden som är varje år i juni månad kommer fortsätta att vara på Stortorget.

Belysning på och kring Stortorget

Stortorget kommer få ny belysning både på och runt torget. De nya lamporna ska höja upplevelsen på torget men framför allt göra det till en trygg plats för människor att vara på kvälls- och nattetid.

Den nya belysningen kommer vara färgrik och tydlig. Ny belysning kommer i första hand att sättas på fasaderna. Detta för att framhäva byggnaderna Tyska kyrkan, Fredrikskyrkan och Rådhuset på bästa sätt, byggnader som alla representerar Karlskronas historia. Lamporna ska lyfta fram den vackra arkitekturen som har stor betydelse för torget och upplevelsen här. Belysningen som sätts på fasaderna reflekterar sedan ut ljus mot torget.

Även träden på torget kommer att ljussättas för att skapa en tydlig markering av rummets kanter.

Lampor kommer att placeras utanför ramen och sedan riktas mot ramen. Detta för att tydligt lysa upp ramen i mörker och framhäva torgrummet. Torgytan kommer att hållas fri från ljusstolpar förutom några lampor som riktas mot Karl XI –statyn.

Avslutade projekt


Vattentrappan i Ristorgsbacken

Tidigare har Ristorgsbacken byggts om med en ny vattentrappa. Detta har blivit en mötesplats för såväl Karlskronabor som besökare. En plats att enkelt kunna
slå sig ner på för att lyssna på ljudet från vattentrappan eller för att titta på
människor som går förbi.

Ristorgsbackens lutande yta fungerar som en hall in till Stortorget och skapar en förväntan för den som är på väg in på torget, samtidigt som trappan har ett starkt eget värde som plats. Vattentrappan är uppbyggd med en serie låga bassänger. Trappan anpassar sig till platsens lutning och just lutningen ger trappan sin graciösa utformning. Ljudet av vatten ger platsen en speciell karaktär och är trevligt och avslappnande att sitta och lyssna på . Vattentrappan är ritad av Per Lewis Jonsson.Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-03-13
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Stadsbyggnadsprojekt/Stortorget/Om-projektet/