Logga för utskrift

Hoglands parks utveckling sedan 2009

Under de kommande åren kommer vi att med varsam hand bevara, rekonstruera och förnya Hoglands park.

Vi vill återinföra delar av parkens ursprungliga karaktär samt göra den attraktiv och lättillgänglig för nya generationer av besökare." Så skrev vi 2009 när vi började arbetet med Hoglands park. Vi är en bit på väg och här kan du kort läsa om utvecklingen.

Flygbild över Hoglands park

Ny växtlighet

Under hösten 2009 planterades 58 lindar och 8 lönnar i Hoglands park, främst längs med ytterkanterna. Dessa ersatte ett 60-tal träd som bedömdes som farliga för allmänheten. Mellan de planterade lindarna sattes också 60 000 krokusar i gräset. Samtidigt som trädplanteringarna gjordes markarbeten för dagvatten- och dräneringsledningar och ett bevattningssystem för de nya träden installerades.

Kvinna på promenad i Hoglands park med nya lindar till höger. Lönn är ett nytt trädslag i parken och de nya lindarna är av en mindre och mer spolformig art än de tidigare. Dessa kommer därför att släppa in mer ljus i parken, även när de blir större.
Dubbelriktad trafik och tillgänglighetsanpassad busshållplats

Under våren 2010 gjordes arbetet med att flytta busshållplatsen utanför affärshuset Kronan till Parkgatan i den södra änden av Hoglands Park. Den nya hållplatsen har tre hållplatslägen med väderskydd och handikappanpassning. På Parkgatan byttes asfalten ut mot smågatsten och det finns ett antal korttidsparkeringar.

Trafiken på Norra Kungsgatan och Landbrogatan är dubbelriktad.


Den nya paviljongen "Parken" är på plats

Paviljongen ”Parken - café, bar, bistro” var klar till sommaren 2013 med uteservering, scen och offentliga toaletter.

Paviljonen i Hoglands park

Lekplatsen Eklövet

Sommaren 2015 invigdes den nya lekplatsen Eklövet.

Invigningen av lekplatsen Eklövet med många barn

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-12-23
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Stadsbyggnadsprojekt/Hoglands-Park/Hoglands-parks-utveckling-sedan-2009/