Logga för utskrift

Bergåsas nya stationsområde

Kollektivtrafiken ökar och behovet av en bättre och säkrare trafiklösning vid järnvägsöverfarten i Bergåsa var stort. Karlskrona kommun har tillsammans med Trafikverket satsat på bättre tillgänglighet och utveckling av området på Bergåsa.

Illustration Bergåsa station

Vad har gjorts under ombyggnaden

Arbetet med att bygga om på Bergåsaområdet började under april månad 2014 och ombyggnaden invigdes 20 november 2015. Det är Peab som är entreprenör för arbetet på uppdrag av Trafikverket och Karlskrona kommun.

Bron för biltrafik har byggts över järnvägsspåren strax norr om Galgamarkstrappan, där det sedan tidigare är stor höjdskillnad mellan väg- och järnvägsspår. Den nya bron landar på idrotts- och tennisplanen vid Wämöskolan. På Wämöskolan byggdes en ny idrotts- och aktivitetsyta samt en bättre parkering och angöring för lämning och hämtning med bil. Vägen fortsätter därefter på Ekorrvägen, som nu är dubbelriktad, längs med kyrkogården och bort mot sjukhuset.

Människor går igenom den nya gång- och cykeltunneln på Bergåsa

Vid den tidigare järnvägsövergången i Bergåsa har en tunnel byggts under järnvägen för gång- och cykeltrafikanter.

På Bergåsa station har tågplattformarna byggts om och förlängts norrut. För resenärer har säkerheten ökat ytterligare genom att det även blivit en ny hållplats med nya hållplatslägen för bussar. 

Vill du se en karta över ombyggnaderna kan du ladda ner den som pdf här:
Karta över ombyggnader på Bergåsa

April 2014 Byggstart. Ekorrvägen stängs av vid Wämöskolan. Transport av jordmassor i området. Nya idrottsplatsen på Wämöskolan börjar byggas.

Augusti 2014 Vägbron över järnvägen för biltrafik börjar byggas. Idrottsplattsen klar. 

April 2015 Järnvägsövergången i Bergåsa stängs och den nya vägbron öppnar för biltrafik. Gående och cyklister hänvisas till tillfällig övergång med bommar.

Maj 2015 Vägbron är öppen för trafik. Byggstart för arbetet på Bergåsa station med gång- och cykeltunnel, hållplatser och perronger. Järnvägsövergången stängs den 27 april för biltrafik, medan gående och cyklister kan fortsätta komma över järnvägen på en tillfällig övergång med bommar. Busshållplatserna flyttas cirka 100 meter norrut längs med Gamla Infartsvägen från den 14 juni.

Augusti 2015 Tillfälliga ersättningsbussar för tågtrafiken sätts in under perioden 17/8 - 6/9 när tågtrafiken stängs av för att gång- och cykeltunneln ska komma på plats under järnvägen. Ersättningsbussar kör mellan Karlskrona C och Ronneby Resecentrum och mellan Emmaboda station och Karlskrona C.

Oktober 2015 Den nya gång- och cykeltunneln vid Bergåsa station öppnar.

November 2015 Ombyggnaden och de nya trafiklösningarna vid Bergåsa station är klara.

Se filmen om "Bommarna bort på Bergåsa station"

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-12-21
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Stadsbyggnadsprojekt/Bergasas-nya-stationsomrade/