Logga för utskrift

Avfall och återvinning

Det är Affärsverken som ansvarar för det som rör avfall och återvinning i kommunen. Kundservice kan till exempel svara på frågor om abonnemang och fakturor, hämtningstider för hushållsavfall, återvinningscentraler, enskilda avlopp och fettavskiljare.

 Avfall och återvinning på Affärsverkens webbplats

Kontakt

Affärsverkens kundservice 
telefon 0455 - 783 75

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-01-13
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Sophantering/