Logga för utskrift

Parker

Parker och närnatur utgör stadens grönska och är viktig för stadsbild, rekreation och naturupplevelser. Parkerna är gröna vardagsrum och samlingsplatser med plats för lek, möten och vila. Närnaturen utgörs av mindre skogs- och ängsområden som ofta bildar nät av gröna stråk mellan stadsdelarna.

Människor i Hoglands Park, foto: JAKO Bildform

Parker, grönområden, motionsslingor, lekplatser, badplatser, idrottsplatser, och de kommunala campingplatserna sköts av Gata/Parkavdelningen.

Wämöparken

Stadsparkerna: Amiralitetsparken, Hoglands Park, Kapellparken, Lyckåparken, Tullparken och Gömda parken

TrädplanTräd med gula röda och gröna löv samt tydlig stam
Denna plan ska vara ett verktyg för att säkerställa ett grönt Karlskrona för framtiden. Ett Karlskrona där träden ses som en självklar del av den goda staden och där de också respekteras i planering, byggprocesser och i vardagen.

Trädplan för Karlskrona kommun 6,5 MB

 • Kontakt/Felanmälan

  För skador eller fel på kommunens gator, trafikanordningar, park- och hamnanläggningar, skolor och idrottsanläggningar samt vatten- och avloppsledningar.

  Olika sätt att felanmäla

  På webben:

  Till felanmälan

  App till smartphone:

  "Felanmälan i Karlskrona"
  Finns på App Store och Google Play

  Telefon:

  0455-30 32 37
  Telefontid vardagar 7.00-15.30.
  Lunchstängt 12-13.00.
  Övrig tid kopplas du till SOS Alarm.

  E-post:

  This is an email address 

 • Ansvar

  Gata/Parkavdelning

  Telefon: 0455-30 30 00

  This is an email address


  Karl-Johan Svärd
  Gata/Parkchef

  Göran Olofsson
  Enhetschef Park

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-02-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Naturvard/Park--natur/