Logga för utskrift

Odlingslotter

Odlingslotter, Calandravägen

94 odlingslotter arrenderas ut av Karlskrona kommun. Lotterna är vackert belägna i Lyckeby, på Carlandravägen vid Lyckebyån. De utgörs av före detta jordbruksmark och varje lott är cirka 100 kvadratmeter. En odlingslott kostar 345 kronor per år.

Här finns en karta som visar var odlingslotterna finns på Carlandravägen. (pdf-fil)

Redskapsbod, växthus, förvaringslåda
Mindre redskapsbodar och växthus av skiftande standard finns uppförda på vissa lotter. Innehavaren äger rätt att genomföra ny-, till- eller ombyggnad enligt nedan:

Redskapsbod 5 kvadratmeter (2.0x2,5) enligt ritning
Förvaringslåda 2,5 kvadratmeter (1.0x2,5) enligt ritning
Växthus 6,4 kvadratmeter (1,8x3,6) enligt ritning

Byggnaden får inte uppföras närmare odlingslottens gräns än 1 meter. Andra typer och utformningar av byggnaden kräver byggnadslov.
Delar av området ligger inom område där naturvårdslagstiftningens strandskyddsbestämmelser råder.

Kommunen har för närvarande inga vatten- och avloppsanläggningar inom området.

Ordningsregler
Ordningsregler för Carlandraområdets odlingslotter (pdf-fil)
odlingslotter på Carlandraområdet

Vill du ha en grön oas till i vår är det dags att passa på.
Önskar du arrendera en odlingslott vänder du dig till: Björn Olausson, telefon 0455-278 97

Kontaktperson på Karlskrona kommun:
Patrik Svensson
telefon 0455-30 31 58

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-04-24
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Naturvard/Odlingslotter/