Logga för utskrift

Naturreservat

Det finns områden som behöver särskilt skydd. Vi har en skyldighet att se till att bevara och vårda naturen så att alla livsmiljöer och arter i landet får möjlighet att fortleva.

Vi måste också ha kvar vackra miljöer och attraktiva områden för friluftsliv. Naturreservatets värden ska bestå och kunna upplevas av kommande generationer.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-05-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Naturvard/Naturreservat/