Logga för utskrift

Kontroll och rapportering av köldmedier

Du som är ansvarig för en verksamhet som har en köldmedieanläggning behöver följa ett antal regler när det gäller installation, kontroll och rapportering. Reglerna gäller inte för privatpersoner.

Köldmedier kallas de olika typer av ämnen som finns i kylskåp, frysar, luftkonditioneringar och värmepumpar. Eftersom en del av ämnena är växthusgaser som påverkar klimatet måste du uppfylla vissa bestämmelser.

Du måste regelbundet kontrollera att inte köldmedier läcker ut från din anläggning. Kontrollerna måste ske inom ett bestämt tidsintervall. Det som avgör hur ofta du måste genomföra kontrollerna är mängden köldmedier och vad de har för klimatpåverkan.

Skicka in kontrollrapport

Om din anläggning har en sammanlagd mängd av minst 10 kg köldmedium ska du varje år skicka in en kontrollrapport till kommunen. Rapporten ska gälla ett kalenderår och ska vara inne senast 31 mars efterföljande år.

Du ska också rapportera

  • om anläggningen byter ägare
  • nyinstallation eller ändringar i befintliga aggregat som innehåller 10 kg köldmedium eller mer.

Kontakt

Justyna Wajda
Telefon 0455-30 33 67

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-11-18
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Miljo/Kontroll-och-rapportering-av-koldmedier-/