Logga för utskrift

Bekämpningsmedel

 

Det är viktigt att användningen av farliga bekämpningsmedel minskar.
De innehåller många miljöfarliga ämnen som är svåra att bryta ned.

Bekämpningsmedeln måste vara godkända av Kemikalieinspektionen.
På deras webbplats finns register där det går att söka efter godkända medel.

Även förpackningen ska vara försedd med ett registreringsnummer och det ska klart framgå vilken klass medlet tillhör.

Klassen avgör vem som får använda bekämpningsmedlet.
1 och 2 är  för yrkesmässigt bruk.
Klass 3 får användas av alla.

En stor del av den totala mängden bekämpningsmedel används för att hålla ogräs och skadeinsekter borta från våra trädgårdar, i många fall helt i onödan. 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-05-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Miljo/Kemikaliehantering/Bekampningsmedel/