Logga för utskrift

Kemikaliehantering

Kemikalier måste hanteras med försiktighet.

Som privatperson bör man tänka på vilka produkter man köper till hushållet och hur man hanterar dem, vilka produkter man använder för att vårda sin bil, osv.

Se till så att din kemikaliehantering innebär:

  • Bra och säker transport
  • Säker lagring
  • Avfallet kräver ofta ett särskilt omhändertagande.

Den centrala tillsynsmyndigheten på kemikalieområdet är Kemikalieinspektionen.

Det är viktigt att den som importerar, säljer, upphandlar, använder eller på annat sätt hanterar kemikalier har tillräcklig kunskap, och visar den aktsamhet och försiktighet som behövs, så att människor och miljö inte skadas.

I Sverige används över 60.000 olika kemiska produkter.
Totalt finns cirka 11.000 olika kemiska ämnen i produkterna.
C:a 9 000 produkter är tillgängliga för vanliga konsumenter.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-05-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Miljo/Kemikaliehantering/