Logga för utskrift

Inomhusklimat

För att få ett bra inomhusklimat och samtidigt spara energi finns det en del saker som kan vara bra att tänka på.

Riktlinjer för inomhusklimat i kommunala lokaler

Vi strävar mot att alla ska trivas och må bra i de lokaler Karlskrona kommun förvaltar. Att ha rätt inomhusklimat är viktigt både för verksamheten och för miljön.

Varför riktlinjer för inomhusklimat?

 • Säkerställa/möjliggöra en god arbetsmiljö.
 • Säkerställa en jämn och bra inomhustemperatur.
 • Möjliggöra en bra arbetstemperatur vid inlärning och förhindra för höga temperaturer som kan orsaka trötthet, illamående och minskad arbetsprestation.
 • Skapa riktlinjer att förhålla sig till för verksamhet/driftpersonal.
 • Möjliggöra optimal energianvändning och minskad miljöpåverkan.

Temperatur och värme

När det gäller temperaturen strävar vi efter att den ska vara så optimal som möjligt när lokaler används. Dagar då lokaler inte används kan temperaturen sänkas för att på så sätt spara energi.

Värmen i våra lokaler kommer idag från fjärrvärme (70%), elvärme (20 %), olja och pellets (10 %). Denna fördelning förändras över tiden. Normalt ska inte ventilation värma våra lokaler (några undantag finns) och det är inte tillåtet att använda elvärmeelement utan att ha fått tillåtelse från fastighetsavdelningen.

I dokumentet till höger kan du se temperaturer vi strävar efter under värmesäsong.

Ventilation

Ventilation som är anpassad efter behovet i lokalen sparar både energi och är bra för miljön. Tilluft ska vara filtrerad från utepartiklar. Luftomsättningen ska vara sådan att den maximala koldioxidnivån inte överskrids när lokalen är fullsatt.

Luftfuktighet

Luftfuktigheten i lokalerna varierar under året. På sommaren är det fuktigare och på vintern är luften torrare.

I dokumentet till höger kan du se normalvärden för luftfuktighet.

Om man upplever lokalen som kall eller är missnöjd med inomhusklimatet, ska man alltid göra en felanmälan. Snabbvädring genom att öppna till exempel fönster eller dörrar ett par minuter är tillåtet, kom bara ihåg att stänga igen och att vädring under pollensäsongen kan orsaka besvär hos allergiker.

 

 •  

  Vad kan alla som vistas i kommunens lokaler göra för att minska energianvändningen?

  • Släck belysningen när den inte behövs
  • Välj lågenergi- eller ledlampor (låg energianvändning samt betydligt längre
   livslängd)
  • Datorer, skrivare och kopiatorer ska stängas av efter arbetsdagens slut
 • Felanmälan

  För skador eller fel på kommunens gator, trafikanordningar, park- och hamnanläggningar, skolor och idrottsanläggningar samt vatten- och avloppsledningar.

  Olika sätt att felanmäla:

  App
  Appen "Felanmälan i Karlskrona" finns på App Store och Google Play.

  Webben
  Du kan felanmäla på webben:
  Till felanmälan

  Du kan också kontakta felanmälan på telefon och e-post:

  Telefon: 0455-30 32 37
  (Vardagar 7.00-15.30. Lunchstängt 12-13.00, övrig tid kopplas du till SOS Alarm.)

  E-post:
  This is an email address 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-03-02
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Miljo/Inomhusklimat/