Logga för utskrift

Starta hygienisk verksamhet

Hygieniska verksamheter är samlingsnamn för verksamheter med behandlingar som till exempel hårvård, massage, tatuering och piercing. För hygieniska verksamheter där det finns risk för blodsmitta ställs höga krav på tydliga rutiner för till exempel städning, ventilation och egenkontroll. Du måste göra en anmälan innan du får starta en sådan verksamhet.

Anmäl senast sex veckor innan

Enligt miljöbalken måste du som ska öppna en hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta anmäla detta till kommunen. Anmälan gäller verksamheter där man använder skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra stickande och skärande verktyg där huden penetreras. Det är till exempel akupunktur, tatuering, piercing och fotvård. Du behöver göra anmälan senast sex veckor innan verksamheten ska starta.

Anmälningsplikten gäller också om du redan har startat men ska byta eller utöka dina lokaler.

Läs mer och skicka anmälan länk

Kommunen har tillsyn och hjälper till med råd och anvisningar som behövs för att uppfylla kraven som ställs på till exempel lokalens utformning och storlek, ventilation och rengöring av redskap. Det ställs olika krav för olika typer av verksamheter och vid anmälan granskas om lokalen är anpassad för den verksamhet du ska driva. Ta gärna kontakt med miljöinspektörerna om du är tveksam om vad som gäller för just din verksamhet.

Avgifter för anmälan och årlig tillsynsavgift

Avgiften för en anmälan är 4750 kr (år 2017). Därefter tillkommer årlig avgift för tillsyn och inspektioner.

Om du startar din verksamhet innan du gjort en anmälan kan du bli tvungen att betala en miljösanktionsavgift på 3000 kr.

Bygglov och andra tillstånd

Verksamheten kan förutom anmälan enligt miljöbalken också behöva bygglov eller bygganmälan. Kontakta kommunen i god tid om du är osäker på vad som gäller för din verksamhet.

Egenkontroll

Du som driver en hygienisk verksamhet ska löpande kontrollera att de regler som gäller för verksamheten följs. Det gäller till exempel städning och rengöring av redskap.

Egenkontroll på Socialstyrelsens hemsida

Mer information

Om verksamheter med anmälningsplikt på socialstyrelsens webbplats 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-12-18
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Miljo/Hygienisk-behandling/