Logga för utskrift

Tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Verksamheter som ska sälja tobak, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare måste göra en anmälan till kommunen innan försäljningen får starta. Anmälan ska också göras om försäljningsstället byter ägare eller slutar sälja tobak, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare.

En verksamhet som ska sluta med denna typ av försäljning behöver avregistrera sig även om ett annat företag ska ta över verksamheten. Den nya verksamhetsutövaren ska sedan anmäla att man tar över försäljningen.

Anmäl tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram

Utöver anmälan krävs också ett egenkontrollprogram för verksamheten. Syftet med egenkontrollprogrammet är att ge den kunskap och de rutiner som behövs för att försäljningsstället ska följa lagens bestämmelser. En kopia på egenkontrollprogrammet ska bifogas i anmälan och originalet ska kunna visas upp vid en inspektion.

Egenkontrollprogrammet kan utformas på olika sätt. Här hittar du exempel på hur det kan se ut, se högerkolumnen.

Kostnader

Avgiften för en anmälan är 1900 kr. Året efter anmälan har gjorts tas en årlig tillsynsavgift ut. Vid försäljning av enbart tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare eller receptfria läkemedel är den årliga tillsynsavgiften 3800 kr. Vid försäljning av två av dessa (t.ex. om man säljer både tobak och receptfria läkemedel) blir den årliga tillsynsavgiften 4750 kr. Vid försäljning av alla tre (tobak, receptfria läkemedel och e-cigaretter/påfyllningsbehållare) blir den årliga tillsynsavgiften 6650 kr. Den årliga tillsynsavgiften för ett försäljningsställe upphör i slutet av det år som du avregistrerar anläggningen. Om du exempelvis avregistrerar din verksamhet i februari så behöver du ändå betala hela tillsynsavgiften för det året.

Mer information

Läs mer om tobaksförsäljning på Folkhälsomyndighetens webbplatsLäs mer om e-cigaretter & påfyllningsbehållare på Folkhälsomyndighetens webbplats

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2018-01-23
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Miljo/Halsoskydd/Tobak/