Logga för utskrift

Luftkvalitet

Här kan du få veta hur luftkvaliteten är i Karlskrona kommun.

Kommunen genomför partikelmätning (Pm10) för att registrera och kontrollera luftkvaliteten i Karlskrona. Alla partiklar mindre än 10µm registreras. Luftmätaren är placerad i Lyckeby. Till höger har du möjlighet att själv avläsa mätaren.

En luftförorening är ett ämne som ändrar luftens naturliga sammansättning. Det kan vara gaser eller partiklar (stoft). En del ämnen som betraktas som luftföroreningar förekommer naturligt i luften men i större mängd än vad som räknas som normalt. Idag vet vi att luftföroreningar har stora effekter på både hälsa och miljö.

De vanligaste orsakerna till luftföroreningar är:

  • Vägtrafik och arbetsfordon
  • Sjöfart
  • Förbränning av t.ex. olja, kol, gas, avfall
  • Industri
  • Jordbruk
  • Vulkanutbrott, skogsbränder etc.

Föroreningarna kan sprida sig långt från sin utsläppskälla med hjälp av vinden, därför påverkas vi även av andra ländernas utsläpp. Globalt ger luftföroreningar problem som uttunning av ozonskiktet och ökad växthuseffekt. Regionalt ger luftföroreningar problem med övergödning och försurning respektive ökad förekomst av cancer, allergier, luftvägssjukdomar.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-04-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Miljo/Halsoskydd/Luftkvalitet/