Logga för utskrift

Buller

Buller har en stor betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande. Störd nattsömn, stress, irritation, minskad koncentrationsförmåga är några exempel på upplevelser i samband med buller.

Vad som uppfattas som buller är individuellt, men man kan sammanfatta det som allt oönskat ljud. Det kan exempelvis vara ljud från grannens radio, närliggande industri, skällande hundar, en konsert, trafiken, en byggarbetsplats o.s.v. 

Vad du kan göra

Oönskat ljud måste vi till en viss gräns acceptera, men vid återkommande störningar kan det vara befogat att vidta åtgärder. Om du känner dig störd bör du först försöka kontakta den som orsakar störningen. Den som bedriver en verksamhet ska vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför olägenhet för människors hälsa. 

Decibel (dBA) mäts enligt en logaritmisk skala. Det innebär att ett ljud med 10 decibels styrka är 10 gånger starkare än ett med styrkan 1 decibel, 20 decibel är 100 gånger starkare och så vidare. En viskning motsvarar cirka 30 decibel och en jetmotor motsvarar 140 decibel. Om man bli utsatt för kraftigt ljud löper man en stor risk att drabbas av tinnitus och bestående hörselnersättning.

Ju yngre man är desto känsligare öron har man. Många ungdomar söker läkarhjälp varje år för tinnitus. Det vanligaste orsaken är hög musik ofta. 

 • Kontakt

  • Samhällsbyggnadsförvaltningen
  • Miljöavdelningen
  • 371 83 Karlskrona
  • Besöksadress: Ö Hamngatan 7 B
  • Anna Martinsson
  • Miljöinspektör
  • Telefon: 0455-30 33 29

   

  Servicetelefon: 0455-32 20 01

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2013-04-09
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Miljo/Halsoskydd/Buller/