Logga för utskrift

Hälsoskydd

Det finns saker i vår omgivning som kan var skadliga för vår hälsa. Här får du några tips och råd på hur du kan undvika dem och vad du kan göra för att skydda dig.

Algblomning
Vid kraftig algblomningen ser man på vattnet att det är olämpligt att bada. Det är grumligt och färgat av alger, ofta grönt.

Allergi
Allergi handlar om att kroppen reagerar på ämnen som de flesta människor tolererar.

Badklåda
Badklåda uppträder först när vattnet blir varmt. Badklåda kan förekomma i kommunens insjöar, liksom i många andra sjöar i Sverige

Buller
Buller har en stor betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande. Störd nattsömn, stress, irritation, minskad koncentrationsförmåga är några exempel på upplevelser i samband med buller.

Elektromagnetiska fält
Magnetfält finns ständigt omkring oss. De är starkast närmast källan, t.ex. kring kraftledningar eller omkring apparater, men styrkan avtar snabbt med avståndet. Magnetfält är svåra att skärma av och går obehindrat igenom väggar och tak.

Luftkvalitet
Här kan du få veta hur luftkvaliteten är i Karlskrona kommun.

Tobak
Tobak är en prioriterad folkhälsofråga och regeringen arbetar aktivt med åtgärder som syftar till att minska tobaksbruket.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-10-07
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Miljo/Halsoskydd/