Logga för utskrift

För dig som ska starta verksamhet

På vissa verksamheter ställs särskilda krav på att rutiner och lokaler är anpassade för det de ska användas till. Det kan till exempel gälla inomhusmiljö, ventilation och städning. För att få starta en sådan verksamhet behöver du göra en anmälan till kommunen.

Starta hygienisk verksamhet

Hygieniska verksamheter är samlingsnamn för verksamheter med behandlingar som till exempel hårvård, massage, tatuering och piercing. För hygieniska verksamheter där det finns risk för blodsmitta ställs höga krav på tydliga rutiner för till exempel rengöring, städning, ventilation och egenkontroll.

Läs om att starta hygienisk verksamhet

Starta förskola, skola eller fritidshem

I skolan och förskolan vistas många människor på liten yta. Det ställer krav på att verksamheten har tydliga rutiner för till exempel städning, ventilation och egenkontroll.

Läs om att starta förskola, skola eller fritidshem

Starta bassängbad

Bassängbad, som till exempel simbassäng, bubbelpool eller badtunna kräver noggrann, daglig skötsel för att det inte ska uppstå risk för hälsoproblem.

Läs om att starta bassängbad

Ej anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter

Det finns vissa typer av hälsoskyddsverksamheter som inte behöver anmälas enligt miljöbalken innan man startar, men som kommunen ändå ska ha särskild tillsyn över. Vi behöver därför få information om var verksamheterna finns och vem vi kan kontakta. Det gäller till exempel tillfälliga boenden såsom frisör, massage, nagelvård, hotell, vandrarhem, offentliga lokaler som samlingssalar, äldreboenden, idrottsanläggningar, gym med mera.

Uppgifter om ej anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-06-20
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Miljo/For-dig-som-ska-starta-verksamhet/