Logga för utskrift

Tillsyn för fastighetsägare

Här kan du läsa om vad tillsyn av fastigheter innebär för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Vad är tillsyn?

Du som är fastighetsägare har ansvar för att fastigheten fungerar som den ska och inte innebär några risker för miljön eller för de boendes hälsa. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kontrollerar att du som är fastighetsägare följer miljöbalken och att det finns en fungerande egenkontroll. För denna tillsyn tas en avgift ut.

Exempel på vad som ingår i kommunens tillsyn:

  • Registrera, läsa in och bereda ärendet.
  • Kontrollera verksamheter.
  • Dialog med andra tillsynsmyndigheter och med de verksamheter som kontrolleras.
  • Klagomålsärenden om klagomålen är befogade.
  • Behandling av insamlade data.
  • Kontakt med sakkunniga, till exempel jurister.
  • Skrivelser, beslutsfattande och expediering.
  • Arbete med register och arkiv.
  • Granskning av egenkontroll och dokument som berör tillsynen.
  • Tips och råd på hur man kan arbeta förebyggande.

Vad kostar det?

Karlskrona kommuns miljöbalkstaxa för tillsyn av fastigheter bestämdes av kommunfullmäktige 2015-09-24 § 155. Taxan gäller fastighetsägare till bostadshus med fler än tio lägenheter. För varje lägenhet är tillsynsavgiften 100 kronor per år med ett tak på 10 000 kronor per fastighet. Det finns också ett tak på 100 000 kronor som högsta kostnad för ett enskilt fastighetsbolag.

De fastighetsägare som inte omfattas av taxan ovan får istället betala timavgift vid tillsyn.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-09-19
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Miljo/Egenkontroll-for-fastighetsagare/Tillsyn-for-fastighetsagare/