Logga för utskrift

Egenkontroll för fastighetsägare

Här kan du som är fastighetsägare med flerfamiljshus, eller representant för en bostadsrättförening, läsa om vad du kan göra för en bra egenkontroll av din fastighet.

Vad är egenkontroll?

Egenkontroll innebär att se till att fastigheten inte innebär någon risk för skada eller olägenhet på människors hälsa och på miljön. Det ska alltså tas fram rutiner som kan förebygga fel och brister, innan någon skada hunnit inträffa.

Exempel på områden du ska ha koll på:

 • Fukt och mögel
 • Vattentemperatur
 • Inomhustemperatur
 • Ventilation
 • Buller
 • Skadedjur
 • Radon
 • Avfall
 • Energianvändning
 • Kemikalier

Ditt ansvar som fastighetsägare

Det är fastighetsägarens ansvar att undersöka om det finns något i verksamheten som kan innebära risker för människors hälsa och miljö. Du ska underhålla och sköta fastigheten så att den inte leder till besvär eller sjukdomar hos de boende.

 • Fastighetsägaren ansvarar för att bevisa för kommunen att miljöbalken följs.
 • Du måste känna till fastighetens påverkan på hälsa och miljö för att kunna minska riskerna för skador.

Tänk även på att:

 • Regelbundna kontroller och tydliga rutiner gör att fel och brister kan upptäckas tidigt. 
 • En bra dokumentation vid kontrollerna gör det enklare att bedöma de risker som fastigheten skapar. Din dokumentation är också bra att kunna visa upp för exempelvis kommunen.
 • En klar ansvarsfördelning för frågor som rör miljö- och hälsoskyddsfrågor är viktigt. 
 • Dialog med de boende kan förebygga eller lösa många problem. Informera hyresgästerna i god tid innan olika åtgärder ska genomföras.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-09-19
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Miljo/Egenkontroll-for-fastighetsagare/