Logga för utskrift

Oljecisterner

Information om hur du ska behandla din oljecistern.

I kommunen finns ett stort antal cisterner för förvaring av eldningsolja, dieselolja och spillolja. Dessa blir med tiden utsatta för rostangrepp. Det är svårt att själv avgöra i vilken kondition cisternen är.
Skadan kan börja inifrån, och mindre läckage kan vara svåra att upptäcka.

Cistern i byggnad
Cistern inomhus ovan mark ska vara kontrollerad senast den 1 juli 2006. Cisternen kan finnas i en källare eller ett garage. Rostangreppen kommer ofta inifrån, och rörledningar i golv kan läcka.
Om din cistern inte går att inspektera runt om betraktas den enligt föreskrifterna som en cistern i mark, även om den ligger inomhus, och omfattas då av kraven för sådana. Detsamma gäller även för rörledningar som inte är synliga. Om du är osäker på vad som gäller för din cistern - rådgör med ett ackrediterat kontrollföretag.

Cistern utomhus
Cistern utomhus ovan mark skulle varit kontrollerade senast den 1 juli 2004.
Till denna kategori räknas även gårdscisterner och farmartankar. Nya cisterner skall anmälas till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Hur ofta och när?
Kontroll skall göras vart 6:e år. Om cisternen är klassad som korrosionsskyddad cistern (K-cistern) skall kontrollen göras vart 12:e år. Om cisternen ligger inom skyddsområde för vattentäkt gäller särskilda regler både vad gäller kontrollintervall och uppställning.

Kontrollrapport
Efter besiktningen skrivs en kontrollrapport som skall förvaras av den som använder cisternen. Om cisternen finns utomhus, över eller under mark eller inom ett vattenskyddsområde, skall en kopia av rapporten inlämnas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.
Kopia behöver inte inlämnas om cisternen finns inomhus.

Nyinstallation
Nyinstallation av oljecistern skall infomeras till samhällsbyggnadsförvaltningen i så god tid att vi har möjlighet att meddela råd eller föreskrifter innan installation påbörjas. Informationen skall göras på särskild blankett.

Cistern som inte används eller skall tas ur bruk
Cistern som inte används eller tas ur bruk skall tömmas, rengöras och göras obrukbar för påfyllning. Information om att cistern har tagits ur bruk skall göras till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-05-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Miljo/Cisterner/Oljecisterner/