Logga för utskrift

Cisterner med brandfarlig vätska

Information angående förvaring av brandfarlig vätska i cistern.

Hanteringen omfattas av:

  • Naturvårdsverkets bestämmelser
  • Räddningsverkets bestämmelser
  • Miljöbalkens krav
  • Plan-och Bygglagen

I pdf-filen till höger finns information om vilka bestämmelser och vilken hantering som gäller för cisterner.

Det är alltid ägaren av cisternen som är ansvarig för att hantering och förvaring sker enligt gällande föreskrifter, om inte annat är skriftligen avtalat.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-05-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Miljo/Cisterner/