Logga för utskrift

Starta bassängbad

Bassängbad, som till exempel simbassäng, bubbelpool eller badtunna kräver noggrann, daglig skötsel för att det inte ska uppstå risk för hälsoproblem. Du som driver en verksamhet med bassängbad måste ta prover löpande för att se att vattnet håller rätt kvalitet.

Anmäl senast sex veckor innan

Enligt miljöbalken måste du som ska starta ett bassängbad anmäla detta till kommunen. Anmälan måste göras senast sex veckor innan verksamheten ska starta.

Kommunen har tillsyn och hjälper till med råd och anvisningar som behövs för att uppfylla kraven som ställs på till exempel lokalens utformning och storlek, ventilation och tillgång till toaletter. Det ställs olika krav för olika typer av verksamheter och vid anmälan granskas om lokalen är anpassad för den verksamhet du ska driva. Ta gärna kontakt med miljöinspektörerna om du är tveksam om vad som gäller för just din verksamhet.

Läs mer och skicka anmälan länk

Avgifter för anmälan och årlig tillsynsavgift

Avgiften för en anmälan är 4750 kr (år 2017). Därefter tillkommer årlig avgift för tillsyn och inspektioner.

Här kan du läsa mer om tillsynsavgiften

Om du startar din verksamhet innan du gjort en anmälan kan du bli tvungen att betala en miljösanktionsavgift på 3000 kr.

Bygglov och andra tillstånd

Verksamheten kan förutom anmälan enligt miljöbalken också behöva bygglov eller bygganmälan. Kontakta kommunen i god tid om du är osäker på vad som gäller för din verksamhet.

Egenkontroll

Du som driver ett bassängbad för allmänheten ska löpande kontrollera att de regler som gäller för verksamheten följs. Det gäller till exempel halten av bakterier i vattnet.

Här kan du läsa mer och få tips om egenkontroll

Mer information

Bassängbad på folkhälsomyndighetens webbplats

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-04-05
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Miljo/Bad/Bassangbad/