Logga för utskrift

Algblomning

Vid kraftig algblomningen ser man på vattnet att det är olämpligt att bada. Det är grumligt och färgat av alger, ofta grönt.

Är det farligt att bada under algblomningen?

Algerna kan bestå av arter som producerar gift, vilket är en hälsorisk för både djur och människor. Miljöavdelningen anser att man bör undvika att bada under tiden som kraftig blomning pågår. Undvik också att låta barnen leka i vattenet vid algblomning eller vid strandkanten där det finns alger. Hundar och andra husdjur bör inte bada eller dricka vattnet.
Observera att det inte hjälper att koka vattnet.

Hur ser jag om det är algblomning? 

Vid kraftig algblomningen ser man på vattnet att det är olämpligt att bada. Det är grumligt och färgat av alger, ofta grönt. Med det går inte att avgöra genom att titta på vattnet om blomningen kan ge upphov till besvär. Bara ett gifttest kan ge svar på om algerna är skadliga eller inte. Blågrönalgen Nodularia spumigena har visat sig vara giftig i mer än 50 procent av de prov som tagits.Symptomen du kan råka ut för om du har badat i algblommande vatten liknar de som uppstår vid matförgiftning:

 • Illamående
 • Kräkningar
 • Diarré
 • Eventuellt feber   

Blomning kan förekomma under hela året, men den giftiga varianten är vanligast under högsommaren då vattnet är varmt.

Algblomning är normalt en viktig del av våra sjöars och havs ekosystem. Plankton får mycket av sin näring här, och genom att utgöra föda till större vattenlevande djur bidrar de till att upprätthålla eko-balansen i våra vatten. Ibland kan blomningen bli mycket kraftig, en följd av den övergödning som en stor del av våra vatten är drabbade av.

 • Kontakt

  • Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
  • Miljöavdelningen
  • 371 83 Karlskrona
  • Besöksadress: Ronnebygatan 22 vån 5

   

  Servicetelefon: 0455-32 20 01

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-11-17
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Miljo/Bad/Algblomning/